Pojištění

Je bohužel smutným faktem, že se v našich životech může přihodit spousta smutných nebo nepříjemných událostí. Těmto situacím se nevyhneme, lze je pouze předpokládat a předcházet jim. A pojištění vám pomůže zmírnit jejich následky.

Pojištění jako takové představuje finanční produkt, jehož počátky se datují již do starověku. Pojištění proti požárům a pojištění proti krádeži jsou těmi nejstaršími. V dnešní době na finančním trhu působí mnoho pojišťoven, které nabízejí nesrovnatelně rozmanitější vějíř pojištění. Primárně se ale dělí na neživotní pojištění, životní pojištění a penzijní připojištění. Některé z pojišťoven nabízejí životní a neživotní pojištění společně jako univerzální pojištění. Pojišťovací ústavy jsou pod přísným dohledem státu, a tak je možné se na ně spolehnout.

U neživotního pojištění si pojišťovna stanoví míru rizika, které hrozí při pojistné události, a spolu výší krytí tohoto rizika tvoří vaší pravidelnou splátku. Když pojistná událost nastane, pojišťovna vám podle smlouvy vyplatí náhradu škody. V rámci neživotního pojištění se tak nevyskytuje žádná forma spoření. Mezi její druhy se počítá úrazové pojištění, havarijní pojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu, cestovní pojištění, pojištění majetku aj.

Naproti tomu životní pojištění představuje nejen určitou formu krytí rizik, ale pojí se rovněž s nějakou formou spoření, a tento faktor je u životního spoření velmi silný. Pojistnou částku tedy tvoří riziková složka, provize pojišťovně a spoření. Peníze pojišťovna průběžně zhodnocuje formou technické úrokové míry a připisovanými podíly na zisku. Klient si může uložit peníze buď do investiční nebo kapitálového fondu. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že kapitálový fond nabízí nižší výnosy, které jsou ale garantované. Investiční fond umožňuje vyšší výnosy za cenu většího rizika ztráty peněz, ale investice lze přímo ovlivňovat. Mezi životní pojištění patří důchodové pojištění, pojištění pro případ smrti nebo dožití, stavební pojištění atd. Pojistné, které platíte u životního pojištění, je možné odpočítat od základu daně až do výše 12 tisíc korun ročně.

A nakonec penzijní připojištění je vlastně spoření na důchod. Hlavní rozdíl mezi ním a životním pojištěním jsou státní příspěvky, kdy stát každoročně připisuje určitou částku na váš účet jako motivační stimul a podporu.

Jestliže tedy uvažujete o sjednání některého z pojištění, poskytnutý výběr je dost široký i pro toho nejnáročnějšího klienta. Doporučujeme pouze důkladně zhodnotit veškerá potenciální rizika, která vám hrozí, a platit dostatečně vysokou čásku, aby se vám při pojistné události pojištění vyplatilo.

Pojištění se vyplatí, v životě se může stát kdeco a pojištění vám v krizových situacích může velmi pomoci.